Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring

The CLD88 Y P nitrogen oxide analyzer is unique in its speed and precision. It allows the sequential measurement of NO and NO2 concentrations even in the range of parts per trillion !Eco Physics CLD88 Y P

De CLD 88 Yp voldoet aan de eisen van vele onderzoeksgroepen die gespecialiseerd zijn in de kleinste variaties van NO2-concentraties. De lagtime van minder dan een seconde maakt het nog aantrekkelijker. NO2 meting wordt bewerkstelligd door een sequentiële detectie van NO en NOx . De voorkamer minimaliseert zero drift en cross gevoeligheid. Dit maakt het bij uitstek geschikt voor gebieden met een uitstekende kwaliteit van de lucht. Voor specifieke metingen kan de Y- converter worden vervangen door een optioneel verkrijgbare fotolytische converterunit PLC860. contact Ankersmid België: serge.rottiers@ankersmid-mc.be

Documentatie


Brochure CLD88 Y P Brochure CLD88 Y P